Schůze

13.02.2011 10:48

Příští schůze budou 15.2. a 22.2. od 19.00 v Pivovaru. Výbor se přesouvá z 15. na 22.2.